Inne

Podział działki – kiedy i jak go przeprowadzić?

Przeprowadzenie podziału posiadanej działki jest stosowane w wielu sytuacjach. Kiedy najczęściej dzieli się działki i jak wygląda ta procedura?

Gdy zatem planowany jest podział działki Kraków jest jednym z wielu miast, gdzie można wykonać ten proces. To tam działa również wiele firm geodezyjnych, których pomoc będzie niezbędna podczas wykonania podziału nieruchomości.

 

Kto może przeprowadzić podział działki?

Aby przeprowadzić podział działki, należy być jej właścicielem albo użytkownikiem wieczystym. Działki mogą być też dzielone wtedy, gdy mają współwłaścicieli, którzy zgadzają się z podziałem.

 

Kompleksowe usługi geodezyjne – podział działki Kraków – pomoc w przeprowadzeniu podziałów zapewniają doświadczeni geodeci.

 

Podział działki – kiedy jest on prowadzony?

Przeprowadzenie podziału działki jest najczęściej efektem decyzji o jej sprzedaży albo przekazaniu innej osobie, na przykład członkowi rodziny, ale również osobie obcej, która zainteresowana jest odkupieniem nieruchomości.

 

Również podziały działki są prowadzone wtedy, gdy należy ona do współwłaścicieli, jednak mają oni jedynie udział w danej nieruchomości. Wtedy możliwy jest fizyczny podział działki na dwie albo więcej części.

 

Jak wygląda proces podziału działki?

Podział działki jest procesem złożonym, wymagającym przeprowadzania odpowiednich formalności urzędowych, aby informacje o podziale znalazły się we właściwej dokumentacji.

 

Aby przeprowadzić podział działki, konieczne jest przede wszystkim odwiedzenie geodety, który będzie mógł przygotować niezbędną mapę, która jest następnie składana wraz z innymi dokumentami do urzędu.

 

Geodeta prowadzący działania w ramach podziału nieruchomości powinien być odpowiednio uprawniony do przeprowadzania takich czynności. Przygotowuje on wtedy operat podziału nieruchomości, w którym zawiera się poniższe dokumenty:

  • Mapa wraz z projektem podziału nieruchomości,
  • Protokół dotyczący przyjęcia granic nieruchomości,
  • Wykaz synchronizacyjny – jest on niezbędny wtedy, gdy oznaczenie działek w dokumentacji nie zgadza się z oznaczeniem w księdze wieczystej,
  • Wykaz zmian dotyczących gruntu.

 

Gdzie skorzystać z pomocy geodety?

Kompleksowe usługi w ramach geodezji, które niezbędne są również przy podziałach działek, oferuje wiele firm geodezyjnych w Polsce.

 

W Krakowie kompleksowe wsparcie w tym zakresie zapewnia biuro https://wardega.pl/geodezja/. Na jego stronie internetowej można znaleźć więcej informacji dotyczących usług oraz porady dla klientów.

 

Jak długo trwa przeprowadzenie podziału działki?

Procedury związane z przeprowadzeniem działki najczęściej trwają kilka miesięcy, dlatego też warto pamiętać o tym, by rozpocząć je jak najszybciej.

 

Im prędzej niezbędne prace przeprowadzi geodeta i im szybciej złoży się dokumenty w urzędzie, tym prędzej będzie można również rozpocząć dalsze prace, na przykład budowę domu jednorodzinnego.

 

Profesjonalny podział działki Kraków – sprawdź informacje dotyczące usług geodetów, aby wybrać odpowiednie biuro geodezyjne z dużym doświadczeniem oraz pozytywnymi opiniami klientów.

Author Image
admin